Begravning till ett fast pris
Fondkistans arbete genomsyras av en känsla för helhet

Page Holmberg driver Fondkistan i Solna/Sundbyberg. Fondkistan kom till under 90-talet när kostnaderna för en begravningsgudstjänst rasade i höjden.
Efter en dialog med stiftelsen Fondkistan angående de höga kostnaderna bestämdes det att man med olika medel skulle försöka dra ner priserna för begravningsceremonin. Ett grundpris på 6 000 kronor infördes där kista och vid behov urna, svepning, lokala transporter av den avlidne med begravningsbil, beställning av intyg och bevis, bokning av kyrka, kapell, präst, organist, representation vid begravning, minnespärm, arvode och moms ingick. Sedan har kunden möjlighet att välja till kistdekoration, annons och en minnesstund med servering efteråt. Fondkistan är en fullständig begravningsbyrå som uppfyller kundernas behov. Deras priser kan jämföras med konkurrenternas som ligger på ungefär 11 000-12 000 kronor. Anledningen till att Fondkistan kan hålla lägre priser är att de har endast en sorts kista, en inredd furukista av hög kvalitet. Det är deras affärspolicy och de har ensamrätt till modellen som är från 1936.
– Fondkistan arbetar med helheten, från kundkontakten till minnespärmen, den pärm som dokumenterar begravningsgudstjänsten. Jag är även med på begravningsdagen som representant, berättar Page Holmberg som driver Fondkistan i Solna/Sundbyberg.
Han fortsätter:
– Många kunder väljer oss dels för att vi har ett fast grundpris och dels för den personliga kontaktens skull. Många begravningsbyråer har ordermottagare, representanter och faktureringsfolk. Hos Fondkistan träffar kunden bara en person.
Det börjar med ett telefonsamtal från kunden. Sedan bokar man in en tid, där önskemål och frågor tas upp. Fondkistan hjälper även till att ordna om kunden vill att någon speciell solist sjunger under ceremonin. Borgerlig förrättning finns som alternativ för de som inte är med i något trossamfund utan endast vill ha en borgerlig akt i ett kapell. De har kontakt med blomsterleverantörer, de ordnar med gravstenar oavsett om man vill komplettera texten beställa en ny, de ordnar med lokal för minnesstunden.

Dödsboet debiteras
När det gäller kostnaden för begravningsgudstjänsten debiteras den slutliga summan dödsboet. Skulle det inte finnas tillräckligt med pengar i dödsboet kan man anlita Socialtjänsten som hjälper till att betala en del av kostnaderna.
– Någon avbetalningsplan på begravningsgudstjänster existerar inte. Det skulle för övrigt medföra ännu mer kostnader, förklarar Page.
– En av de viktigaste sakerna att tänka på under sin levnad på jorden är att ta ställning till hur man vill ha det med sin begravning. Handlingen ”Önskemål vid min död” kan rekvireras kostnadsfritt. Där skriver man ner önskemålen, underlättar för de efterlevande och ger en fingervisning om hur man vill ha det på sin begravning.

Fondkistan i Solna/Sundbyberg AB

Bransch:
Tjänster

Telefon: 08-4705260
Fax: 08-832280

Adress:
Fondkistan i Solna/Sundbyberg AB
Jonstorpsvägen 8 2tr
17155 Solna

| 13 SENASTE FÖRETAGEN